محمد حمزه

متولد تهران 1342

 
نمایشگاه های انفرادی
1388
گالری اعتماد
1387
گالری اعتماد
1384
گالری اعتماد
1382
گالری اعتماد
1378

گالری منصوره حسینی

1377
گالری آریا
1374
گالری منصوره حسینی
1374
گالری خانه سینما
1371
گالری گلستان

 

   
نمایشگاه های جمعی
  1387
گالری گلستان
  1387
گالری اعتماد
  1387
تالار آبی کاخ نیاوران / انجمن محک
  1387
کافه گلری - باغ موزه ایران
  1387
گالری مهروا / روزپناهندگان - کمیساریای سازمان ملل
  1386
هفت نگاه - فرهنگسرای نیاوران
  1386
گالری اثر
  1386
خانه هنرمندان
  1386
فرهنگسرای نیاوران / روزپناهندگان-کمیساریای سازمان ملل
  1386
گالری آرت لندن / لندن-انگلستان
  1386
گالری آرت اسپیس / لندن-انگلستان
  1386
گالری گلستان
  1386
گالری ماه
  1385
گالری گلستان
  1385
گالری ماه
  1385
هفت نگاه - فرهنگسرای نیاوران
  1384
گالری گلستان
  1383
آرت اکسپو
  1383
گالری آریا
1383
گالری اثر
  1380
گالری سیگناتور /مونستر-آلمان
  1379
گالری گلستان
  1378
خانه هنرمندان
  1378
موزه هنرهای معاصر
  1377
گالری هفت تیر
  1377
انجمن امداد ایران
  1375
موزه هنرهای معاصر
  1374
فرهنگسرای خاوران
  1372
موزه هنرهای معاصر
  1372
گالری گلستان
  1371
نمایشگاه بین المللی
  1370
موزه هنرهای معاصر
1370
گالری گلستان
1369
گالری سیحون

 

 
A R T W O R K S
|
B I O G R A P H Y
|
C O N T A C T
|
H O M E